رسالت

ارائه تجهیزات پزشکی پوست، زیبایی و لاغری به پزشکان و متخصصان مربوطه در سراسر ایران برای رفع نیازهای درمانی و زیبایی مردم در جهت افزایش سلامت و شادابی همگانی و همچنین انتقال فن آوری های نوین به درون کشور در راستای افزایش دانش و مهارت پزشکان، متخصصین و مهندسین ایرانی با ارائه برندهای پیشرفته، با کیفیت و معتبر دنیا، بهره گیری از متخصصین و کارشناسان زبده و برنامه های آموزشی مداوم

ارزش ها

– احترام به شأن و جایگاه انسانی مشتریان، بیماران، رقبا، شرکا، همکاران و کلیه افراد وابسته به فعالیتهای سازمان
– محترم شمردن حوزه های شخصی افراد
– مهم شمردن فعالیتها و تلاشهای تمامی افراد در تیمهای مختلف سازمان
– خوشنامی و اعتبار
– صداقت و راستگویی
– مسئولیت پذیری و پاسخ گویی
– خلاقیت و ایده پردازی و نوآوری
– تلاش هدفمند و خستگی ناپذیر
– مشتری مداری
– امانت داری
– نظم
– کار تیمی

باور ها

ما باور داریم :
پیشرفت بدون صداقت و راستگویی غیرممکن است.
اعتبار و خوشنامی از مهمترین عوامل موفقیتند و نخستین هدف ما دستیابی هر چه بیشتر به آنهاست.
مشتری، صاحب کار ما و رضایت او ضامن پیشرفت و پایداری ماست.
رقبا دوستانی هستند که بودن آنها به ما انگیزه تلاش بیشتر داده و ما را به سوی موفقیت سوق میدهد.کارکنان ما مهمترین سرمایه ما هستند و دستیابی به هر گونه موفقیت مرهون تلاشهای تک تک آنها می باشد.
آموزش منظم و مؤثر کارکنان و مشتریان به توانمندتر شدن آنها کمک کرده و کیفیت کار را افزایش خواهد داد.
تلاش هدفمند ساده تر از زیاد تلاش کردن، ما را به هدف میرساند.
کار تیمی فعالیت ما را ساده تر، سریعتر و دقیق تر میکند